Patiënten-tevredenheidsonderzoek

Eén van de onderdelen voor het ontvangen van de accreditatie  (= keurmerk) en voor de herregistratie als huisarts is het houden van een patiëntentevredenheidsonderzoek. Dit deden we voor het laatst in het voorjaar van 2023. Aan patiënten werden meer dan 60 enquêteformulieren via de mail verstuurd. Deze vragenlijsten bevatten totaal meer dan 60 vragen. Deze waren gesplitst in vragen over de huisarts en over de praktijk.

De uitslagen van de enquête waren zeer positief.

Beoordeling van de huisarts

Van de antwoorden over de huisarts lagen alle scores boven de scores van vergelijkbare praktijken in Nederland. Van een totaal te behalen score van 100 werd gemiddeld 89,1 gehaald. Als gemiddelde wachttijd voor een consult werd 6,1 minuten opgegeven. 

Beoordeling van de praktijk

Ook deze beoordelingen vielen beter uit dan het gemiddelde van de andere geaccrediteerde praktijken in Nederland. Zo was de wachttijd voor het telefonisch bereiken van de praktijk veel lager dan in de gemiddelde praktijk. Niemand had behoefte aan meer consulttijd.

 

Uiteraard gaan we door met het kritisch bekijken van allerlei aspecten van onze praktijk zodat we bij de volgende enquête weer zulke goede scores krijgen.