Accreditering

NHG-Praktijkaccreditering® logo praktijkaccreditatieis hét kwaliteitskeurmerk voor huisartsenpraktijken. Met het keurmerk geven huisartsen aan dat zij continu en meetbaar werken aan kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat huisartsenpraktijken werken aan de verbetering van hun praktijkvoering, medisch handelen en de tevredenheid van hun patiënten. Dit keurmerk biedt zorgverzekeraars en patiënten de garantie dat de huisarts zijn vak uitoefent volgens de richtlijnen van de beroepsgroep en zich continu wil verbeteren.

Aan Huisartspraktijk van de Riet is in juli 2012 de NHG-Praktijkaccreditering® toegekend. Daarna werd de praktijk regelmatig bezocht en telkens is de accreditatie verlengd.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Het medisch handelen en de praktijkvoering en-organisatie zijn doorgelicht. Ook is er een enquête onder een aantal patiënten van de praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen hebben gegeven. De praktijk heeft met al deze informatie een aantal verbeterplannen opgesteld, waarmee zij haar kwaliteit de komende tijd zal verhogen.

Met alle geleverde inspanningen voldoet zij aan de criteria voor NHG-Praktijkaccreditering®. De huisarts, doktersassistenten en praktijkondersteuners hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij optimale zorg.

Voor meer informatie over NHG-Praktijkaccreditering® kunt u de website www.praktijkaccreditering.nl bezoeken.