Mededelingen

 • Coronavirus

  Vanwege de adviezen in het kader van het Coronavirus vragen we u om alleen naar de praktijk te komen als u een afspraak heeft. Voor het maken van afspraken en het herhalen van medicatie kunt u ons telefonisch benaderen. Als u te vroeg voor een afspraak bent vragen we u om buiten te wachten. We plannen de spreekuren ruim, zodat ook daardoor de wachtkamer niet te vol kan worden.

 

 • Bekende vakantiedata:
  2 Mei t/m 6 mei 2022
 •    11 Juli t/m 5 augustus 2022
 •    26 December t/m  30 december 2022

 

 • Omdat het voor de assistentes tijdens het uitvoeren van hun verrichtingen (bijv. uitstrijkjes maken, bloeddruk meten, injecties geven) erg lastig is om gelijktijdig de telefoon aan te nemen hebben we besloten de verrichtingen te concentreren. Daarom hebben we ’s middags tussen 14 en 15 uur (afhankelijk van de drukte) soms het antwoordapparaat aanstaan. Natuurlijk zijn we dan wel bereikbaar voor spoedgevallen.

 

 • We zijn al een paar jaren bezig met het aanmelden van patiënten bij het Landelijk Schakel Punt (LSP). Dat aanmelden kan alleen als u ons daarvoor toestemming geeft. In de praktijk betekent het dat na uw toestemming artsen tijdens de diensten vanuit de DDG enkele gegevens van patiënten kunnen inzien. Het gaat dan om:
  – Medicatiegegevens
  – Lijst van de medische voorgeschiedenis
  – Een overzicht van recente (3 maanden) gebeurtenissen

Er is op de praktijk een folder beschikbaar waarin alle informatie over dit onderwerp staat. Daar zit ook een toestemmingsformulier in. Alle mensen die een uitnodiging kregen voor de griepvaccinatie hebben we een  folder toegestuurd.

We vragen u het ingevulde toestemmingsformulier bij ons in te leveren. Als u geen toestemming geeft kan de arts op de DDG uw gegevens niet inzien