Mededelingen

Bekende vakantiedata:

  • 29 april t/m 3 mei 2024
  • 20 juli t/m 9 augustus 2024
  • Omdat het voor de assistentes tijdens het uitvoeren van hun verrichtingen (bijv. uitstrijkjes maken, bloeddruk meten, injecties geven) erg lastig is om gelijktijdig de telefoon aan te nemen hebben we besloten de verrichtingen te concentreren. Daarom hebben we ’s middags tussen 14 en 15 uur (afhankelijk van de drukte) soms het antwoordapparaat aanstaan. Natuurlijk zijn we dan wel bereikbaar voor spoedgevallen.

MEDISCHE GEGEVENS INZIEN IN DE HUISARTSCOMPUTER

Het is mogelijk om gegevens (diagnose, adviezen, uitslagen onderzoeken) in te zien in uw dossier.  MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig en betrouwbaar uitwisselen van medische gegevens.  U moet daarvoor een PGO (Persoonlijke GezondheidsOmgeving) maken. Op PGO.nl vindt u alle informatie daarover. Ook kunt via deze weg informatie uit ziekenhuizen inzien.