Beschikbaarheid

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur
(pauze van 12.00-13.00 uur).

Op vrijdagmiddag is de praktijk vanaf 13.00 uur gesloten.

Voor waarneming op vrijdagmiddag en tijdens kantooruren in vakanties kunt u contact opnemen met huisarts C. Wijbenga, Korreweg 44,
tel: 050-5716923.

Voor dringende zaken buiten kantooruren kunt u bellen met de
Centrale Doktersdienst: 0900-9229.